Προλαμβάνει τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Το Ελαιόλαδο είναι ένα από τους υγιέστερους τύπους ελαίων με καλά λιπαρά που βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς!